Adverteren in de Scherper

Weekblad De Scherper brengt het nieuws scherper in beeld met een positief kritische kijk op de Heusdense samenleving. Ze wil zich onderscheiden door wekelijks een goed journalistiek product af te leveren. Zowel lezers als adverteerders zijn immers gebaat bij een krant die goed gelezen wordt en niet meteen bij het oud-papier verdwijnt.
De redactie bestaat grotendeels uit vrijwilligers, die vanuit hun professionele achtergrond aan de krant meewerken. Zij hebben elk hun eigen vakgebied. Het geven van achtergrondinformatie en het doen van onderzoek zijn voor hen belangrijke uitgangspunten. Kunst en cultuur, human-interest, natuur- en milieu, politiek en ook sport zijn aandachtsgebieden waarop De Scherper zich profileert.

De krant wordt uitgegeven door stichting De Scherper, op ideële grondslag. Er hoeft geen winst te worden gemaakt, de inkomsten uit advertenties moeten voldoende zijn om de onkosten te kunnen dekken. De onafhankelijkheid van de krant is statutair vastgelegd, evenals de scheiding tussen redactie en advertentieverkoop (acquisitie). Dat de krant zo goed gelezen wordt, komt onder andere ook door die onafhankelijkheid. De Scherper is er trots op nog een van de laatste zelfstandige huis-aan-huisbladen in Nederland te zijn.

Onafhankelijke journalistiek
Geen onderdeel uitmaken van een (groot) commercieel uitgeversconcern heeft veel voordelen, maar ook enkele nadelen. Zo is koppelverkoop niet gebruikelijk bij De Scherper. Voor de lezers moet het altijd duidelijk zijn dat de redactionele artikelen ‘niet gekocht’ of beïnvloed zijn door adverteerders, maar onafhankelijk van hen door de redactie zijn geschreven. Dat is een goed journalistiek gebruik.

Zoekt u kwaliteit?
Wekelijks staan redactie en acquisitie garant voor het maken van een leesbare en aantrekkelijke krant, waarbij kwaliteit leveren het sleutelwoord is. Past die filosofie ook binnen uw bedrijf of instelling, dan hopen wij u als adverteerder te mogen begroeten. Voor inlichtingen over advertorials, advertentietarieven, contracten en dergelijke, kunt u bellen of mailen naar het secretariaat .