Over De Scherper

De redactie van De Scherper benadert onderwerpen zonder vooroordelen, met respect voor menselijke waarden en belangen die in het geding zijn, waarbij uiterste zorgvuldigheid in het hanteren van de gangbare en erkende journalistieke ethiek in acht wordt genomen.
Alle auteursrechten en databankrecht ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij stichting van de betreffende auteur. Op de foto’s berust een copyright.