Dichters Dichtbij

Deze week vond u de laatste inzendingen van de gedichtenwedstrijd in de krant. Verrassend was hoe dit thema op verschillende manieren werd verwoord.
Gedichten over voetbal, liefde en de natuur. De gedichtenwedstrijd werd door veel mensen positief ontvangen en daagde dichters uit de pen op te nemen. Men vond het een leuk initiatief en het inspireerde mensen verder te gaan met schrijven. De Scherper dankt alle dichters voor hun inzendingen. In week 29 wordt de winnaar bekend gemaakt.
Stemmen op dit én de vorige thema’s
Heeft u nog geen stem uitgebracht? Hieronder kunt u de gedichten van alle thema’s nog eens teruglezen en alsnog stemmen op uw favoriete gedicht. Dat kan via  redactie@scheper.nl , of schriftelijk via Postbus 80, 5250 AB Vlijmen. U mag per persoon één stem uitbrengen per thema. Stemmen kan tot en met 5 juli

Nieuwe app: altijd een CliniClown in de buurt

“Met de app bereiken we kinderen op de plekken waar de clowns niet zijn, zoals thuis en onderweg”
HEUSDEN – Vanaf deze maand kunnen zieke en gehandicapte kinderen contact maken met CliniClowns, waar ze ook zijn, wanneer ze het maar nodig hebben.
CliniClowns lanceerde op dinsdag 30 augustus de CliniClowns App. Hiermee kunnen zieke en gehandicapte kinderen, waar en wanneer ze willen, contact hebben met de CliniClowns. Via hun mobiel, tablet of computer toveren de clowns een lach tevoorschijn en zorgen ze voor het nodige plezier en afleiding.
Wat kunnen kinderen met de app?
Via de app kunnen kinderen een clown uitkiezen en met hem of haar chatten. Dit kan met of zonder webcam. Daarnaast kunnen de kinderen genieten van de grappen en grollen door filmpjes te bekijken of dagelijks een liveshow in het theater te bezoeken. Onderling kunnen de kinderen elkaar ook ontmoeten en chatten met elkaar. Natuurlijk moet je hiervoor wel lid worden en kan dit alleen wanneer je een ziek of gehandicapt kind bent.
Waarom een app?
CliniClown: “Met de app bereiken we kinderen op de plekken waar de clowns niet zijn, zoals thuis en onderweg. Maar ook in het ziekenhuis. Op de dagen dat de clowns niet spelen in het ziekenhuis of als het kind ze net gemist heeft door een behandeling, kunnen kinderen toch spelen met de clowns.”
Winfred den Hoed, projectleider online bij CliniClowns: “Met de app kunnen we elke kamer, bed of bus binnenstappen. Digitaal spel is natuurlijk wel anders dan in het ziekenhuis. Je bent allebei ingekaderd in een scherm. Maar daar weten onze CliniClowns wel raad mee. Een clown improviseert, fantaseert en speelt samen met het kind. Dat kan ook digitaal. Hoewel dat nooit een vervanging is van live spel, is het wel een hele mooie aanvulling.”
De app is er voor iedereen
De CliniClowns App is gratis te downloaden in de App store en Google Play en voor iedereen toegankelijk. Om te kunnen webcammen en chatten met de clowns moet je lid worden. Kinderen met een ziekte of handicap tot en met 18 jaar kunnen gratis lid worden van dit interactieve gedeelte. De app is het meest geschikt voor kinderen met een verstandelijke leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Goede controle
CliniClowns checkt de aanmeldingen van nieuwe leden en controleert de website elke dag. Daarnaast biedt zij technische ondersteuning om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

25 Jaar contactlensspecialist

Nieuw apparaat legtpassing van de contactlens en weefsel van oog vast

De bij zeer vele klanten gewaarde Eugène Nelissen kwam in 1991 als contactlensspecialist bij Cools. De praktijk bestond voor een groot deel uit harde zuurstofdoorlatende contactlensdragers. In de loop der tijd is er veel veranderd in de kwaliteit van contactlenzen en techniek van contactlensaanpassing. Zo kwamen steeds betere materialen voor zowel harde als zachte lenzen en mogelijkheden voor speciale correcties, zoals nachtlenzen, cilinderlenzen, multifocale lenzen en nu de hybride lenzen waarmee Eugene zich onderscheidt van een aantal collega’s. Om deze technieken toe te kunnen passen, is er afgelopen maandag een nieuw apparaat toegevoegd aan de contactlenspraktijk waarmee opnames van de passing van de contactlens en het weefsel van het oog vastgelegd kunnen worden. Wij feliciteren Eugene met zijn jubileum en hopen dat hij nog veel mensen van zijn vakmanschap kan laten profiteren.
Cools Oogzorg, De Akker 7, Vlijmen, 073-5130006, 
info@coolsoogzorg.nl, www.coolsoogzorg.nl

Geen unaniem besluit opvang vluchtelingen

De komst van vier kleinschalige opvangcentra binnen de gemeente Heusden is nog niet zeker

HEUSDEN – Afgelopen donderdag was er een extra raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente. Inwoners verkeerden ten onrechte in de veronderstelling dat er deze avond sprake zou zijn van recht van inspraak.
De Heusdense Courant vermeldde dat er tijdens de raadsvergadering sprake zou zijn van inspraak van burgers. Ze zouden constructief mogen meedenken over de vier locaties waar de vluchtelingen ondergebracht gaan worden. Burgemeester Hamming moest de toegestroomde burgers teleurstellen: “Dit bericht is onjuist en wordt komende week gerectificeerd.” Slechts één burger, de heer Van de Horst, mocht een verklaring voorlezen. Hij had dit vooraf aangevraagd en instemming gekregen. Van de Horst sprak zijn ongerustheid uit over problemen bij opvangcentra zowel binnen als buiten Nederland. Bovendien vindt hij het niet eerlijk dat er binnen de gemeente op allerlei manieren bezuinigd wordt en de vluchtelingen alles gratis krijgen. Ook is hij beducht voor veiligheidsissues: “De politie kan door de onderbezetting de extra werkdruk als gevolg van deze instroom niet aan. We kunnen hier geen vierhonderd man kwijt.” Van de Horst verwees naar het Dublin akkoord: er bestaat geen asielrecht in een EU-land voor hen die uit een veilig land komen. Zijn betoog leverde hem een uitnodiging van wethouder Mulder op om er samen nader over te praten.
Hierna volgde het debat. Snel werd duidelijk dat alle partijen, behalve Heusden Transparant, zouden instemmen met de komst van vier kleinschalige opvangcentra binnen de gemeente, die elk honderd vluchtelingen herbergen. Hamming lichtte toe waarom hij de verantwoordelijkheid heeft genomen tot een aanpak waarbij integratie en participatie centraal staan: “Op deze wijze houden we de regie in eigen hand en kan het ons niet overkomen dat we het opnemen van vluchtelingen opgelegd krijgen. Het belang van eigen inwoners staat bij mij overigens bovenaan.” Natuurlijk volgde nog wat partijretoriek. Immers in december 2015 werd nog gesproken over een opvangperiode van één jaar, inmiddels blijkt dit maximaal drie jaar te zijn. Het argument voor deze oprekking is dat een dergelijke termijn volgens Hamming c.s. nodig is om de vluchtelingen op een verantwoorde wijze te integreren en te laten participeren in de regionale samenleving.

Is komst opvangcentra financieel haalbaar?

Nagenoeg iedere partij begon het betoog met het uitspreken van hun zorg over de ernst van het vluchtelingenprobleem en de achterliggende oorzaken hiervan. Unaniem spraken zij uit dat de hulp niet bedoeld is voor vluchtelingen die hier zijn om economische redenen. Uitspraken over barmhartigheid, verdraagzaamheid, gelijke behandeling en veiligheid voor de inwoners én de vluchtelingen waren zoals verwacht niet van de lucht tijdens het debat. Diverse partijen vroegen zich af of er sprake is van het nemen van maatregelen als vluchtelingen niet meewerken. Hoe het zit met de samenstelling van de groepen? Raadslid Patrick van de Steen had op persoonlijke titel de raad laten weten zich zorgen te maken over de veiligheid van de vrouwelijke inwoners als er sprake is van opvang van vierhonderd alleenstaande mannelijke vluchtelingen. Hamming zegde de raad toe bij wangedrag maatregelen niet te schuwen: “Onze normen en waarden zullen opgevolgd dienen te worden. De vluchtelingen moeten meedoen. Omgekeerd geldt dit ook voor de veiligheid van de vluchtelingen. Binnen mijn mogelijkheden bepleit ik een samenstelling van gevarieerde groepen.”
De inhoud van de brief aan inwoners werd uitgebreid besproken. Die moet duidelijker, kort en bondig geformuleerd worden. Essentie is dat alle burgers mee mogen praten. Zowel voor- als tegenstanders, met respect voor elkaars standpunten. De raadsleden voorzien minder grote problemen qua huisvesting en werkgelegenheid.
Bij de behandeling over het verlengen van de oorspronkelijk termijn van één jaar naar maximaal drie jaar en met name ook het definiëren van gefaseerde in- en uitstroom, leek wethouder Mulder het soms zichtbaar benauwd te krijgen. Pas na een ingediend amendement kon zij weer wat rustiger adem halen. Overigens hield Heusden Transparant voet bij stuk en houdt zij vast aan een termijn van één jaar. Zij stemden als enige tegen. Het CDA voorziet dat de opvang langer gaat duren dan drie jaar en wil liever een flexibele termijn. Uiteindelijk ging het CDA door de knieën en stemde alsnog in met de termijn van maximaal drie jaar, zij het dat de opvang kostenneutraal plaatsvindt. Dit laatste is overigens een randvoorwaarde voor alle partijen. Heusden bepaalt, het rijk betaalt.
Of het financieel haalbaar is een en ander kostenneutraal te houden, is vooralsnog onduidelijk. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) dient de kosten voor opvang te vergoeden, daar is overleg over gaande, het lijkt nog geen gelopen koers. De integratiekosten zoals onderwijs, en mogelijk extra veiligheidskosten, zullen de ministeries moeten dragen. Het is de vraag in hoeverre hiertoe binnen de ministeries bereidheid bestaat. Volgens Hamming moet Den Haag lef tonen om het ‘experiment’ in Heusden te doen slagen. Lukt de kostenneutraliteit niet, dan moet hij terug naar de raad.
Kortom er zijn nog wat heuvels te beklimmen, vluchtheuvels zo u wilt.

Nils is thuis op de internationale horecamarkt

Om uiteenlopende redenen vertrekken mensen uit onze gemeente om hun geluk in het buitenland te beproeven. De Scherper brengt u in een serie van artikelen hun verhaal

Traineeship bij het Sheraton Grand in Edinburgh leert Nils het klappen van de zweep op elk vlak van het hotelwezen

DRUNEN/EDINBURGH – 24 Jaar oud en dan al voor je werk in Shanghai en Dubai geweest en nu in Schotland neergestreken. En nog een wens om in Azië te gaan werken.
Op mijn vraag wat Nils trekt in de horeca met al die onregelmatige werktijden, antwoordt hij: “Het werken met mensen, de interactie met mensen en samen met mijn team zorgen voor tevreden gasten, dat is mijn uitdaging en geeft mij veel plezier in mijn werk. De variatie is groot, geen dag is hetzelfde. Iedere dag, ieder seizoen en iedere gast is anders. Je moet wel flexibel zijn en niet vies zijn van hard werken.”
Om te komen waar hij nu is, heeft hij de opleiding Hotel Management in Maastricht gevolgd. In het eerste jaar bestond het vakkenpakket uit keukentechniek, winetasting en praktijkdiensten. In de daaropvolgende jaren kwamen daar vakken als boekhouden, prijsbepaling/omzetmaximalisatie, verandering- en strategisch management, onderzoeksmethodes en statistiek bij. Daarnaast is hij tijdens deze vijfjarige studie een jaar actief geweest als penningmeester van de studentenvereniging.
Om het geleerde in de praktijk te brengen, heeft hij een half jaar stage gelopen in het Holiday Inn Pudong in Shanghai. Daar was hij werkzaam op alle afdelingen die met eten en drinken te maken hebben in een hotel. Er waren diverse restaurants, westers, Chinees en een Ierse pub. Ook was hij betrokken bij evenementen, bruiloften en congressen. Daarnaast heeft hij meegedraaid bij roomservice. “Een geweldige ervaring, een prachtige stad en ik heb veel over de internationale hotellerie, maar vooral over mezelf geleerd”, zegt Nils.
In 2014 liep hij een half jaar stage in het Sheraton Dubai Creek in Dubai. Hij startte als food & beverage management stagiair gedurende de fase voor de opening van het hotel. In totaal werkten er meer dan driehonderd mensen met vijftig verschillende nationaliteiten. In de beginfase hield hij zich bezig met training & ontwikkeling, kostenanalyses en het leiden van het Italiaanse restaurant. Na twee maanden werd hij supervisor in dit restaurant en kreeg hij de mogelijkheid na zijn stage te blijven. Ook hier was het hard weken, het leven behoorlijk duur, maar een goede ervaring.
In Dubai kreeg Nils de kans selectie te doen voor het management traineeship ‘Vita Futura’van Starwood, een overkoepelende hotelketen van Sheraton. Na vervolgens een selectiedag in Londen werd hij geselecteerd om deel te nemen aan dit traineeship. Men doorloopt alle afdelingen van het hotel, van het meedraaien in de afwaskeuken tot werken op de afdeling marketing. Daarna volgt specialisatie op een afdeling waar je interesse naar uitgaat. Een mooie kans om naast zijn restaurantervaring ook hotelervaring op te doen.
Om zijn traineeship te volgen, viel zijn keus op het Sheraton Grand in Edinburgh. Hij heeft in de zes maanden dat hij daar nu werkt in schoonmaak en onderhoud, receptie, vergaderingen, feesten en catering, reserveringen en beveiliging gewerkt. Nu gaat hij vijf weken bij de afdeling marketing aan de slag waarna hij een keus voor zijn specialisatie moet maken. Zijn voorkeur gaat uit naar front office en housekeeping. Hierna hoopt hij het programma af te kunnen sluiten bij de afdeling food &beverage, de afdeling die alles qua eten en drinken organiseert in het hotel. Schotland vindt hij een prachtig land en Edinburgh is met zijn rijke historie een fijne stad om te wonen en zeker aan te raden voor een citytrip.
Het mooie van het werken in het buitenland vindt hij het ervaren van nieuwe dingen, nieuwe mensen en een nieuwe omgeving. Doordat wij Nederlanders ons gemakkelijk aanpassen, is het gemakkelijk nieuwe contacten te maken. Het mooie in Dubai vond hij de verschillende culturen die daar met elkaar werken en omgaan. Tot slot geeft hij aan zich als een vis in het water te voelen in een onderneming als Sheraton, dus een eigen onderneming is voorlopig niet aan de orde.